cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Съдии | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Съдии

В Районен съд Монтана има десет магистрати по щат, двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията

1.     Красимир Семов
Председател
2.     Румяна Михайлова
Заместник-председател
3.    вакантна длъжност
съдия
4.     Евгения Петкова
съдия
5.  Анелия Цекова
съдия
6.     Валя Младенова
съдия
7.     Димитрина Николова
съдия
8.     вакантна длъжност
съдия
9.   вакантна длъжност
съдия
10. Иван Мичев
съдия
11. Десислава Цветкова
съдия - съгласно Заповед № 81 / 07.03.2017г. на председателя на Окръжен съд Монтана, считано от 01.01.2016 година, командирована
в Районен съд Монтана
от Районен съд Берковица
12. Камелия Рангелова
държавен съдебен изпълнител - ръководител СИС
13. Леночка Георгиева 
държавен съдебен изпълнител
14. Йорданка Станимирова
съдия по вписванията - ръководител на съдиите по вписванията
15. Юлияна Владимирова
съдия по вписванията

 

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6