cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Съдии | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Съдии

В Районен съд Монтана има десет магистрати по щат, двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията

 

1.     Красимир Семов
Председател
2.     Румяна Михайлова
Заместник-председател
3.     Евгения Петкова
съдия
4.  Анелия Цекова
съдия
5.     Валя Младенова
съдия
6.     Димитрина Николова
съдия
7.  Иван Мичев
съдия
8.  Калин Иванов
съдия
9. Десислава Цветкова
съдия - съгласно Заповед № 81 / 07.03.2017г. на председателя на Окръжен съд Монтана, считано от 01.01.2016 година, командирована
в Районен съд Монтана
от Районен съд Берковица
10. Камелия Рангелова
държавен съдебен изпълнител - ръководител СИС
11. Леночка Георгиева 
държавен съдебен изпълнител
12. Йорданка Станимирова
съдия по вписванията - ръководител на съдиите по вписванията
13. Юлияна Владимирова
съдия по вписванията

14.    вакантна длъжност
съдия
15.    вакантна длъжност
съдия
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6