cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Декларации | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Декларации

РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.12 т.1 и чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
ЗАКОНА за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
подадени от служителите в Районен съд МОНТАНА


Име (три имена) Подадена декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ Подадена декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ Подадена декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
Анни Менчева Георгиева да да    
Бояна Петрова Пешова да да    
Дора Георгиева Славчева да да да  
Еленка Цветанова Симеонова да да    
Елеонора Симеонова Спасова да да    
Гинка Атанасова Митова да да    
Лена Михайлова Георгиева да да    
Мария Петрова Каменова да да    
Мариела Асенова Иванова да да да  
Нели Тодорова Александрова да да да  
Николинка Георгиева Александрова да да    
Пепа Василева Илиева да да    
Радка Здравкова Михайлова да да    
Татяна Иванова Стефанова да да    
Тодорка Владинова Йорданова да да    
Велика Цветкова Николова да да    
Жарко Миленков Шкрибайло да да    
Мирослав Димитров Вълков да да да  
Галина-Мария Иванова Иванова да да да  
Мими Каменова Петрова да да    
Светлана Стоянова Станишева да да    
Диана Милкова Първанова да да    
Димитринка Нинова Петрова да да    

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6