cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
July 2017 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

July 2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ИЗП. Д. № 20151630410080

Submitted on [Mon, 07/10/2017 - 13:21]
29.08.2017
29.09.2017
Europe/Sofia

 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Протокол № 1 / 18.07.2017 - Етап 1 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Wed, 07/19/2017 - 07:16]
19.07.2017
Europe/Sofia


ПРОТОКОЛ
№1 /18.07.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

О Б Я В Л Е Н И Е № 2-21/2017 г.

Submitted on [Wed, 07/19/2017 - 14:27]
20.07.2017 14:30
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е № 2-21/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗП. Д. № 20171630410016

Submitted on [Thu, 07/27/2017 - 11:27]
28.08.2017
28.09.2017
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд - МОНТАНА
МОНТАНА, 11.07.2017 г.

ИЗП. Д. № 20171630410016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6