ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20181630420235

Submitted on [Thu, 05/16/2019 - 13:20]
16.05.2019
21.05.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

 

О Б Я В Л Е Н И Е по  ИД № 20181630420235

 

Подписаната, ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА - Държавен - съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че на 21.05.2019г. от 11.00 часа в кабинета на ДСИ при МРС  в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, ще се проведе Публична  продажба чрез явен търг с устно наддаване на  следната движима вещ, собственост  на длъжника по ИД № 20181630420235 – Георги Владимиров  Гергинов, за удовлетворяване вземането на  Илияна Димитрова  Антонова, а именно:

 

     - КЛИМАТИК „МИДЕА”

 

           Началната цена, от която започва наддаването на основание чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК   е  в  размер на  -   153.00 лв

 

    Интересуващите се от  движимата вещ могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат движимата вещ  могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 17.00 часадо 19.00 часа  на адрес:гр. Монтана, ул. Тимок № 8, ет.4, ап. 7 при пазача Георги Владимиров Гергинов.

 

На  21.05.2019 г. в  11.00 часав Кабинета на ДСИ в присъствието на явилите се наддавачи, съдия-изпълнител   съставя   протокол  и  обявява   купувача  /чл. 492, ал. 1 ГПК/.

 

 

 

 

 

 

Монтана                              ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ :

04.04.2019  г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6