Протокол № 5 / 14.08.2017 - Резултати крайно класиране - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Mon, 08/14/2017 - 13:56]
14.08.2017 14:51
Europe/Sofia

 

ПРОТОКОЛ №5
Монтана, 14.08.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                3. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра в съдебна зала № 2на РС – Монтана в Съдебната палата за провеждане на обявения с начален час 11.00 часа трети етап – събеседване.

От допуснатите до този етап шест се явиха пет кандидати, като на събеседването се явяваха  в реда по списък от предишното класиране.

Съгласно регламента на всеки кандидат бяха задавани от комисията едни и същи въпроси.

При оценяването комисията взе предвид следните критерии: изглежда ли кандидатът достатъчно мотивиран и ентусиазиран да се справи с работата и изглежда ли кандидатът подходящ за работа в екип и ще се впише ли добре в работата на съда.

Комисията обявява крайното класиране след трети етап, като средно аритметично от оценките, събрани от двата  етапа за всеки отделен кандидат,   както следва:

 

 

КОНКУРС  за длъжността СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В РС-МОНТАНА

 

Всеки кандидат се оценява по отделните критерии по следната скала:

изключителен кандидат

оценка 6

добър кандидат

оценка 5

приемлив кандидат

оценка 4

кандидат, който е под приемливото ниво

оценка 3

кандидат, който е далеч под приемливото ниво

оценка 2

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Етапи на конкурса

Интервю

Практи­чески изпит

Обща оценка

1

Надя Валентинова Тодорова-Игнатова

5

5.67

5,34

2

Милена Евгениева Цветанова

5

4,67

4,84

3

Таня Павлинова Аспарухова

4,5

4,67

4,59

4

Незабравка Валентинова Николова

5

5

5

5

Димитър Рафайлов Цветанов

6

5,33

5,67

6

Ива Константинова Велкова

Не се явява

4,67

-

 

Резултатите с крайното класиране на кандидатите – да се публикуват на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда до края на работния ден на 14.08.2017г.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен Съд Монтана:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Анелия Цекова

 

   2. Валя Младенова

 

   3. Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
Протокол № 5 / 14.08.2017 - Резултати крайно класиране - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”1.06 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6