ПРОТОКОЛ № 3 / 27.01.2017 - Етап 3 - Финално класиране - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана

Submitted on [Fri, 01/27/2017 - 13:36]
27.01.2017
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ №3
Монтана, 27.01.2017 г.

 
В изпълнение на заповеди №№ 477/28.11.2016г. и 10/09.01.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в  Районен съд-Монтана, в състав:
Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и
Членове: 1. Евгения Петкова – съдия в  Районен съд Монтана;
                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и
                               3. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра на 27.01.2017 г. в  9.30 часа за провеждане на обявения с начален час 9.30 часа трети етап – събеседване в зала №2 в Съдебна палата Монтана.
От допуснатите до този етап осем се явиха всички кандидати, като на събеседването се явяваха  в избран от тях ред.
Съгласно регламента на всеки кандидат бяха задавани от комисията едни и същи въпроси.
Комисията обявява крайното класиране от втори и трети етап, като средно аритметично от оценките, събрани от двата  етапа за всеки отделен кандидат,   както следва:
 
КОНКУРС  за длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В РС-МОНТАНА
 
Всеки кандидат се оценява по отделните критерии по следната скала:
изключителен кандидат
оценка 6
добър кандидат
оценка 5
приемлив кандидат
оценка 4
кандидат, който е под приемливото ниво
оценка 3
кандидат, който е далеч под приемливото ниво
оценка 2
 


 
Вх. №
Име, презиме, фамилия на кандидата
Критерии за оценка
Обща оценка
Изглежда ли кандидатът в състояние да се справи с работата
Изглежда ли кандидатът достатъчно мотивиран и ентусиазиран да се справи с работата
Изглежда ли кандидатът подходящ за работа в екип и ще се впише ли добре в работата на съда
Интервю
Практи­чески изпит
1
Дорета Петрова Денова - Иванова
5
5.5
5
5
5.13
2
Надя Валентинова Тодорова - Игнатова
6
6
5
5
5.50
3
Веселина Юлиянова Иванова
5.50
5
5
5
5.13
4
Пламен Кирилов Средков
4.50
5
5
5
4.88
5
Таня Павлинова Аспарухова
5
5,50
5
5
5.13
6
Деница Светлозарова Цанина
5.50
5,50
5
5
5.25
7
Димитринка Нинова Петрова
6
5
6
6
5.75
8
Мария Лъчезарова Генкова
5
4
5
5
4.75
 
Резултатите с крайното класиране на кандидатите – да се публикуват на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда до края на работния ден на 27.01.2017г.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен деловодител” в  Районен Съд Монтана:
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова
 
     ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова
 
   2. Валя Младенова
 
   3. Галина-Мария Иванова
AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 3 / 27.01.2017 - Етап 3 - Финално класиране - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана886.21 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6