• user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT e.event_start, e.event_end, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_event e INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE nid = 387 in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 12.
  • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT n.nid, n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_node n INNER JOIN d6_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2023-07-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2023-07-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2023-05-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2023-07-01 23:59:59')) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2023-06-01 00:00:00' AND event_start <= '2023-06-30 23:59:59') OR (event_end >= '2023-06-01 00:00:00' AND event_end <= '2023-06-30 23:59:59') OR (event_start <= '2023-06-01 00:00:00' AND event_end >= '2023-06-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 104.

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

Submitted on [Wed, 11/09/2016 - 14:26]
00.00.
 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА

Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1

Анита Трифонова Христова

2

Борислав Димитров Цеков

3

Валентина Георгиева Борисова

4

Венелинка Луканова Еленкова

5

Веселин Петков Методиев

6

Виктория Иванова Стоичкова

7

Галина Ивова Григорова-Младенова

8

Галина Илиева Найденова

9

Грета Иванова Цветкова

10

Давидко Василев Горанов

11

Даниела Николаева Марчина

12

Десислава Зоринова Бонкова

13

Драгомир Петров Григоров

14

Елена Алексеева Недeлкова

15

Елена Симеонова Иванова

16

Елиза Иванова Цветкова

17

Елка Цветанова Станева-Ангелова

18

Емилия Младенова Колчева

19

Зорница Алексиева Димитрова

20

Ива Бориславова Петкова

21

Катерина Фидосова Георгиева

22

Красимира Каменова Якимова

23

Лилия Пламенова Ананиева

24

Любомир Трифонов Манов

25

Людмил Атанасов Луканов

26

Марина Любомирова Маринова

27

Мария Димитрова Бончева

28

Марияна Милчова Борисова

29

Надя Тодорова Пелова

30

Пенка Кирилова Аврамова

31

Петър Трифонов Петров

32

Петя Петрова Кирилова

33

Първолетка Христова Николова

34

Росица Енчева Ангелова

35

Севделина Петкова Борисова

36

Силвия Кирилова Владимирова

37

Соня Тодорова Младенова

38

Стефка Иванова Младенова

39

Теменужка Замфирова Иванова

40

Теменужка Цветкова Кирилова

41

Цветан Асенов Станев

42

Юлия Стоянова Трифонова

43

Янка Рангелова Георгиева

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6