Полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд Монтана - 2015-2020 година на 27.11.2015

Submitted on [Thu, 12/03/2015 - 11:45]

При условията на чл.70 от ЗСВ на 27.11.2015г. определените от общо събрание на съдиите в МОС съдебни заседатели положиха клетва в тържествена обстановка в Зала № 1 на РС Монтана, находяща се в Съдебна палата Монтана.

Председателят на РС Монтана съдия Красимир Семов след полагането на клетвата, разясни правата и задълженията на съдебните заседатели, чиито мандат е пет годишен, считано от 27.11.2015г.


    

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6