Съдебно –изпълнителната служба при Районен съд-Монтана

Submitted on [Thu, 10/08/2015 - 15:45]
08.10.2015 16:35
Europe/Sofia

 Съдебно –изпълнителната служба при  Районен съд-Монтана,
се намира в Сградата на Гражданското отделение на РС-Монтана
на ул „Граф Игнатиев” №  4

 
          Държавни Съдебни изпълнители:
Камелия Иванова Рангелова - Ръководител СИС-Монтана.
Леночка Йотова Георгиева
Телефон за връзка в Кабинета на Държавните съдебни изпълнители  е  096/395 169.
 
          В Деловодството на СИС-Монтана  работят  двама деловодители Мария Петрова и Боянка Петрова.  Телефона за връзка в Деловодството е  096/ 395 165.
Работното време в Деловодството е  от 08.30 до  17.00 часа без прекъсване.
 Регистрирането на внасяни книжа  в Деловодството на СИС-Монтана , става  по всяко време в рамките на работния ден .
В  Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Монтана , се образуват изпълнителни производства –изпълнителни дела, на основание законовите  разпоредби  на ГПК И ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ТИТУЛИ ПРЕДСТАВЕНИ САМО В ОРИГИНАЛ  , издадени по влезли в законна сила  актове на съд или друг държавен орган , подлежащи на изпълнение от съдебният изпълнител.
 
          Държавните съдебни изпълнители не дават правни консултации по изпълнителните дела.Всички свои искания страните заявяват в писмен вид по делото , по които Съдебния изпълнител се произнася своевременно писменно, и уведомява  страната според правилата в Гражданския Процесуален Кодекс  за  връчване на съобщения  и книжа .
 
           На основание чл.112 ал 2 от  Правилника за Администрация в съдилищата  - По всеки акт, подлежащ на съдебно изпълнение, се образува отделно изпълнително дело.
 (3) Представените след образуване на делото изпълнителни листове за изменение размера на главното или за акцесорно вземане между същите страни се присъединяват към същото дело.
           При образуване  на изпълнително дело се внасят дължимите авансови държавни такси съгласно Тарифата за  Държавните такси по ГПК, освен ,в случаите , в които  не се дължат от взискателите авансово/дела за присъдена издръжка на деца, трудовите спорове , делата образувани от Държавните институции за събиране на  публични задължения  и др./
         Правата за достъп  до изпълнителните дела се  отнасят до страните по делата и техните пълномощници.
         
       
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6