Съдии

В Районен съд Монтана има десет магистрати по щат, двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията

 

1.     Красимир Семов
Председател
2.     Румяна Михайлова
Заместник-председател
3.     Евгения Петкова
съдия
4.  Анелия Цекова
съдия
5.  Десислава Цветкова
съдия
6.     Валя Младенова
съдия
7.     Димитрина Николова
съдия
8.  Иван Мичев
съдия
9.  Калин Иванов
съдия
10. Камелия Рангелова
държавен съдебен изпълнител
11. Леночка Георгиева 
държавен съдебен изпълнител - ръководител СИС
12. Йорданка Станимирова
съдия по вписванията - ръководител на съдиите по вписванията
13. Юлияна Владимирова
съдия по вписванията

14.    вакантна длъжност
съдия
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6