Схема за навигация

Районен съд Монтана се помещава в две сгради: ул. Граф Игнатиев №4 и на първи етаж в Съдебната палата на ул.Васил Левски 22 ет.1

 

 • В сградата на ул. Граф Игнатиев № 4 се намират:
  • Заместник-председател;
  • Граждански съдии;
  • Съдебно-изпълнителна служба;
  • Служба по вписванията;
  • Гражданско деловодство;
  • Съдебни секретари - Граждански състави;
  • Зала № 1
  • Зала № 2
 • В Съдебна Палата на ул. Васил Левски № 22 се намират:

 

  • Председател на РС-Монтана
  • Наказателни съдии
  • Адм. Секретар
  • Гл. Счетоводител и касиер
  • Бюро съдимост
  • Архив
  • Съдебни секретари - наказателни състави
  • Наказателно деловодство
  • Системен администратор
  • Зала № 1
  • Зала № 2
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6