Контакти

Районен съд Монтана
Гр. Монтана, ул. Васил Левски №22; тел./факс 096/300682;

e-mail: montana_sad@mail.bg;
Длъжностни лица и служби
Телефони
Адм. Секретар
096/395160 ;  096/588066; 
факс: 096/300682; 
РЕГИСТРАТУРА
тел.:   +359 96/395173;
Наказателно деловодство
тел.:   +359 96/395157;
факс: +359 96/305338
Гражданско деловодство
тел.:   +359 96/395163;
факс: +359 96/300182
Съдебни секретари
096/395153; 096/395162
Архив
096/395161
Бюро за съдимост
096/395171
Съдебно-изпълнителна служба
096/395165
Счетоводство
096/395151
Служба по вписванията
096/395167

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6