August 2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

Submitted on [Fri, 08/02/2019 - 14:37]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

На 01.08.2019 г. на Общо събрание на съдиите от  Районен съд–Монтана в присъствието на председателя и заместник председателя на Окръжен съд - Монтана, встъпи в длъжност съдия Десислава Цветкова Миланова.

РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" наказателно деловодство

Submitted on [Tue, 08/13/2019 - 15:58]

О Б Я В Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №428/12.08.2019 г.

НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” ПРИ РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА -  1 ЩАТНА БРОЙКА

 

Кратко описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността «съдебен деловодител» в Наказателно отделение при Районен съд - Монтана:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6