May 2019

ЗАПОВЕД № 263 / 14.05.2019г. - комисия за провеждане на конкурс за съдебен секретар 2019

Submitted on [Tue, 05/14/2019 - 14:11]

 

ЗАПОВЕД
№ 263 /14.05.2019г.

На основание чл.80, ал.1, т.9от Закона за съдебната власт във връзка с чл.139, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/, във връзка с моя заповед №208/08.04.2019 г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен секретар” в РС-Монтана,

РАЗПОРЕЖДАМ:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6