April 2019

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”

Submitted on [Tue, 04/02/2019 - 13:10]

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” ПРИ РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА - 2019

Submitted on [Wed, 04/10/2019 - 09:09]

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 208/08.04.2019 г.

НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” ПРИ РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА -  1 ЩАТНА БРОЙКА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА ПО СЛУЧАЙ 140 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ - 2019

Submitted on [Wed, 04/17/2019 - 14:34]

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА ПО СЛУЧАЙ 140 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

По повод 16 април – Ден на българската конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители в България, Районен съд – гр. Монтана организира „Ден на отворените врати“ на 16.04.2019 г.

През 2019 година на тази дата се навършиха 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция.

Заповед № 228 / 18.04.2019 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за извършване на звукозапис по дела в Районен съд Монтана

Submitted on [Fri, 04/19/2019 - 09:28]

З А П О В Е Д
228 /18.04.2019г.

На основание чл.80, ал.1, т.9 във връзка с ал.2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 150, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 311, ал.3 вр. с  чл.237-239 от НПК,

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6