January 2019

Връчено отличие "Служебна благодарност и грамота" от началника на кабинета на министъра на правосъдието Десислава Абрашева на Камелия Рангелова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Монтана

Submitted on [Thu, 01/24/2019 - 11:25]

На 22.01.2019 г. от 11.00 часа в кабинета на председателя на Районен съд - Монтана беше връчено отличие  "Служебна благодарност и грамота"  от началника на кабинета на министъра на правосъдието Десислава Абрашева на Камелия Рангелова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Монтана за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества в обществото във връзка с направено предложение от председателя на РС - Монтана до министъра на правосъдието за поощрение по чл.306 от ЗСВ.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6