June 2015

Избор на председател на Районен съд град Монтана - 03.06.2015

Submitted on [Mon, 06/08/2015 - 07:32]

На 03.06.2015 година съдия Красимир Младенов Семов беше преизбран за втори мандат като Административен ръководител-председател на Районен съд Монтана с Решение на Висш Съдебен Съвет  по Протокол № 30 от 03.06.2015 година.

На 12.06.2015 година съдия Красимир Младенов Семов встъпи в длъжност втори мандат

Submitted on [Fri, 06/12/2015 - 12:40]

 

На 12.06.2015 година съдия Красимир Младенов Семов встъпи в длъжност втори мандат - Административен ръководител-председател на РС Монтана.

На встъпването в длъжност присъстваха председателя на ВКС г-н Лозан Панов, председателя на Окръжен съд Монтана г-жа Милена Бранкова, съдии, ДСИ и съдии по вписвания в Районен съд Монтана

 

НА 08.06.2015г. УЧЕНИЦИ ОТ VI - ТИ „б" В IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ПОСЕТИХА РС МОНТАНА И ПРОВЕДОХА БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РС МОНТАНА СЪДИЯ КРАСИМИР СЕМОВ

Submitted on [Mon, 06/15/2015 - 10:57]

НА 08.06.2015г. УЧЕНИЦИ ОТ VI - ТИ „б" В IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-ЖА ВАНЯ НИКОЛОВА ПОСЕТИХА РС МОНТАНА И ПРОВЕДОХА БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РС МОНТАНА СЪДИЯ КРАСИМИР СЕМОВ. ОБСЪДИ СЕ ПРОВЕЛИЯ СЕ СИМУЛАТИВЕН ПРОЦЕС В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РС МОНТАНА НА 15.04.2015г., КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕМОВ РАЗЯСНИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ДОСТЪПЕН ЗА ТЯХ ЕЗИК СМИСЪЛА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.8 И ЧЛ.45 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕСПАЗВАНЕТО ЗА РОДИТЕЛИТЕ ИМ.

Ден на Отвoрени врати 2015

Submitted on [Mon, 06/15/2015 - 11:05]

 Младите юристи

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6