Районен съд МОНТАНА

 

“Правото е изкуство на доброто и справедливостта”
Целз


С нейна помощ искаме да Ви предоставим лесен и удобен начин да се информирате за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде полезен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.


 Номера на банкови сметки

ЦКБ – АД МОНТАНА: BIC код: CECBBGSF
Сметка за държавни такси: BG88CECB97903112444001
Набирателна сметка: BG09CECB97903312444000Пояснение по сметката

 ПРИЕМЕН ДЕН

 на административния ръководител -
председателя на Районен съд Монтана

ВСЕКИ  ПЪРВИ ПЕТЪК НА МЕСЕЦА

и
на заместника на административния ръководител,
заместник-председателя на Районен съд Монтана:

ВСЕКИ  ПОНЕДЕЛНИК
от 10.00 часа  до 12.00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪДА:
Всички служби, които работят с физически и юридически лица -
от
8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.
РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ КОРЕСПОНДИРАЩИ СЪС СЪДА, ЧЕ ОТ 01.10.2012Г. ВЪРХУ ПРАТКИТЕ ЗА РС МОНТАНА СЛЕДВА ДА ИЗПИСВАТ ОСВЕН АДРЕСА НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:
3400 ГР.МОНТАНА, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22
И
НОМЕРА НА ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ НА СЪДА: № 74

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6